รางวัลและผลงานเด่นประจำปี 2559

  av8 นางสาวสุชิตา  ปักสังคเน

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูรพาสามัคคี
  ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

  ประเภท : Poster Presentation
  AV7

  นางนลินรัตน์  อารยสมโพธิ์

  ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

  เรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลกดทับ
  ในผู้

  av9 นางกัญญา แย้มพยุง

  ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

  ประเภท : Poster Presentation
  av1 รางวัลชนะเลิศ : ระดับจังหวัด
  แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559 
  คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " อายุรกรรม "
  av2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
  แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559
  คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน จิตเวช  
  av3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
  แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559

  คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " Head Injury "  
  av4 รางวัลชนะเลิศ : ระดับจังหวัด
  แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559

  คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " จิตเวช "
  av5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
  ในการประกวดกลุ่มงานทันตสาธรณสุขดีเด่น ปี 2559

  กลุ่มงานทันตกรรม
  av10 นางนิตยา รัชโพธิ์
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

   นำเสนอผลงานวิจัยประเภท : Poster Presentation

  เรื่อง : การพัฒนารับบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตานสนิด ST 
  ที่ได้รับยา Streptokinase ที่ห้อง ER
  960944

  Your IP: 54.82.119.116
  2121-04040404-19191919-03-5858

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation