รางวัลและผลงานเด่นประจำปี 2559

av8 นางสาวสุชิตา  ปักสังคเน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูรพาสามัคคี
ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

ประเภท : Poster Presentation
AV7

นางนลินรัตน์  อารยสมโพธิ์

ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

เรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลกดทับ
ในผู้

av9 นางกัญญา แย้มพยุง

ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานด้านวิชาการ

ประเภท : Poster Presentation
av1 รางวัลชนะเลิศ : ระดับจังหวัด
แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559 
คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " อายุรกรรม "
av2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559
คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน จิตเวช  
av3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559

คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " Head Injury "  
av4 รางวัลชนะเลิศ : ระดับจังหวัด
แข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วย Service Plain Rally ปี 2559

คะแนนสูงสุดการฝึกทักษะความชำนาญ ฐาน " จิตเวช "
av5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ระดับจังหวัด
ในการประกวดกลุ่มงานทันตสาธรณสุขดีเด่น ปี 2559

กลุ่มงานทันตกรรม
av10 นางนิตยา รัชโพธิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 นำเสนอผลงานวิจัยประเภท : Poster Presentation

เรื่อง : การพัฒนารับบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตานสนิด ST 
ที่ได้รับยา Streptokinase ที่ห้อง ER

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข

3143328

Your IP: 3.95.131.146
2727-07070707-21212121-01-4545

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation