ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ.2555

รางวัลและผลงานเด่นประจำปี 2555

001

รางวัล Short Movie ดีเด่น ปี 2555
นำเสนอในเวที SHA Conference & sharing

ปี 2555 และรางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “งานที่ทำให้หัวใจพองโต”ในเวที HA National Forum ครั้งที่ 14  
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ปี 2556

002 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  EACC  Excellence  Award  2012    
(การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหืด ปี  2555)
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
003

รางวัลเครือข่ายดีเด่น
เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง ประจำปี 2555 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
004

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อคนไทยสุขภาพดี”