ตรวจสอบคุณภาพ

HA 2017conver
HA logo2
ตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาล ณ วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560
1.นางสาวมธุรส  ภาสน์พิพัฒน์กุล หัวหน้าผู้เยี่ยมตรวจ
2.นายแพทย์ธวัชชัย  เทียมกลาง ผู้เยี่ยมตรวจ
3.นางสาววราทิพย์  ศรีทอง ผู้เยี่ยมตรวจ