• ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2562
  • บริจาคโลหิตจนอายุ 70 ปี
  • 1669 สิทธิ UCEP

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเงิน โรงพยาบาลวาปีปทุม นายบุญถม ปาปะแพ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช นำทีมออกนิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ที่เป็นเป้าหมาย RDU ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำของ นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมโดยมี ภญ.พิชญาวรรณ ศรีมงคล เภสัชกรปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอ Service Plan RDU โรงพยาบาลวาปีปทุม ปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากทีมนิเทศติดตามงานดีอย่างยิ่ง
RDU1

 

IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน
Tuesday, 20 August 2019
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ... Read More...
IMAGE ประชุมพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 2562
Friday, 16 August 2019
ประชุมพัฒนาจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข... Read More...
IMAGE อบรม PTC 13/08/62
Thursday, 15 August 2019
อบรม PTC ประจำเดือน 13/08/62 Link ภาพกิจกรรม  Read More...
go1

 

1267967

Your IP: 35.173.234.237
2323-08080808-19191919-13-5959

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation