• ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2562
  • บริจาคโลหิตจนอายุ 70 ปี
  • 1669 สิทธิ UCEP

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานแพทย์แผนไทย นำโดยนางสาวศุภลักษณ์ ขุราษี หัวหน้างานแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานแพทย์แผนไทย นำโดยนางสาวศุภลักษณ์ ขุราษี หัวหน้างานแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบำบัดรักษา ฟื้นฟูส่งเสริมและป้องกันสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม จำนวน 24 คนเข้าร่วมรับการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ 1. ชี้แจงตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนางสาวศุภลักษณ์ ขุราษี แพทย์แผนไทย รพ.วาปีปทุม 2. การดูแลและฟื้นฟูมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ โดยนางสาวชวัลนุช อะปะมาเถ แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านวังปทุม 3. การแช่สมุนไพรและการเผายาสมุนไพร โดยนายอนิวรรตน์ ประวัติ แพทย์แผนไทย รพ.วาปีปทุม 4 การพอกยาสมุนไพรและการรมยาสมุนไพร โดยนางสาวศุภลักษณ์ ขุราษี แพทย์แผนไทย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามประเด็นข้อสงสัย ทำให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย มีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม บัวทอง โรงพยาบาลวาปีปทุม 
 แผนไทย850
IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน
Tuesday, 20 August 2019
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ... Read More...
IMAGE ประชุมพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 2562
Friday, 16 August 2019
ประชุมพัฒนาจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข... Read More...
IMAGE อบรม PTC 13/08/62
Thursday, 15 August 2019
อบรม PTC ประจำเดือน 13/08/62 Link ภาพกิจกรรม  Read More...
go1

 

1268028

Your IP: 35.173.234.237
2323-08080808-19191919-14-1313

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation