• ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2562
  • บริจาคโลหิตจนอายุ 70 ปี
  • 1669 สิทธิ UCEP

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โรงพยาบาลวาปีปทุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โรงพยาบาลวาปีปทุมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุม พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล 50 แฟ้ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล 50 แฟ้ม การบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วน พร้อมมีการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยมีการชี้แจงจากนางจรรยา สุนทรปกาสิต หัวหน้างานศูนย์บัตรประกันสุขภาพ พญ.เบญจพร อินทกรอุดม พญ.บงกชกร ญาณประสงค์ แพทย์ผู้รับผิดชอบงานNCD และฐานข้อมูล NCD ในการประชุมครั้งนี้มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าร่วมประชุมทุก รพ.สต. แห่งละ 2 คน จัดประชุม ณห้องประชุมบัวเพชร โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 040262 งาน NCD
IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน
Tuesday, 20 August 2019
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ... Read More...
IMAGE ประชุมพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 2562
Friday, 16 August 2019
ประชุมพัฒนาจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข... Read More...
IMAGE อบรม PTC 13/08/62
Thursday, 15 August 2019
อบรม PTC ประจำเดือน 13/08/62 Link ภาพกิจกรรม  Read More...
go1

 

1267929

Your IP: 35.173.234.237
2323-08080808-19191919-13-0202

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation