• ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2562
  • บริจาคโลหิตจนอายุ 70 ปี
  • 1669 สิทธิ UCEP

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุมได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุมได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการใช้ยาลอดภัยในชุมชน หมู่บ้านนำร่อง อำเภอวาปีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความปลอดภัยในการใช้ยาในชุมชนกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและให้ได้แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในชุมชน หมู่บ้านนำร่อง โดยมี นพ.ประพันธ์ สุทรปกาสิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมเป็นประธาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.ศุภชัย แพงคำไหล เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลยางสีสุราชและทีมงานเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ประกอบการร้านชำ รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมบัวทอง โรงพยาบาลวาปีปทุม 
 060262 การแลกเปลยนเรยนรการดำเนนการใชยาปลอดภยในชมชน
IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน
Tuesday, 20 August 2019
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ... Read More...
IMAGE ประชุมพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 2562
Friday, 16 August 2019
ประชุมพัฒนาจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข... Read More...
IMAGE อบรม PTC 13/08/62
Thursday, 15 August 2019
อบรม PTC ประจำเดือน 13/08/62 Link ภาพกิจกรรม  Read More...
go1

 

1267966

Your IP: 35.173.234.237
2323-08080808-19191919-13-4848

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation