• 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุมได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวาปีปทุมได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการใช้ยาลอดภัยในชุมชน หมู่บ้านนำร่อง อำเภอวาปีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความปลอดภัยในการใช้ยาในชุมชนกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและให้ได้แนวทางการดำเนินงานความปลอดภัยในชุมชน หมู่บ้านนำร่อง โดยมี นพ.ประพันธ์ สุทรปกาสิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมเป็นประธาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.ศุภชัย แพงคำไหล เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลยางสีสุราชและทีมงานเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ประกอบการร้านชำ รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมบัวทอง โรงพยาบาลวาปีปทุม 
 060262 การแลกเปลยนเรยนรการดำเนนการใชยาปลอดภยในชมชน

IMAGE อัตราค่าบริการสาธารณสุข
Friday, 28 February 2020
   Dowload > เอกสาร ค่าบริการสาธารณสุข     Read More...

IMAGE รับนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
Wednesday, 05 February 2020
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563... Read More...
IMAGE รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2
Monday, 30 September 2019
รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2 24 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
Monday, 09 September 2019
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25624 กันยายน 62 ... Read More...
IMAGE เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019
Monday, 09 September 2019
เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019 Link : ภาพกิจกรรม Read More...
IMAGE Smart Kids Taksila 4.0
Monday, 02 September 2019
Smart Kids Taksila 4.0  27/08/62ต้อนรับ นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์... Read More...
IMAGE การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 2
Monday, 02 September 2019
 การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร
Monday, 02 September 2019
 การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร23/08/62... Read More...

pills cardiogram office material isdx
Medical Error EKG File Scan  E-Document IS-Online/E@MoPH®
Exter1 Exter1 Exter1 Exter1
hdcservice cockpit59_R7 vision2020 Slip-Online

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mg con  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qonline

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • วิธีป้องกัน CORONAVIRUS
  • โรคฉี่หนู
  • โรคพิษสุนัขบ้า
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • ยาผงจินดามณีและยาหมอทหาร อวดสรรพคุณเว่อร์
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • โรคหัด(Measles)
go1

 

1811312

Your IP: 3.234.241.200
1111-07070707-20202020-17-1919

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation