• 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคต
 • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคต
 • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคต

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 • จองคิวออนไลน์
  จองคิวออนไลน์
 • 21 ตุลาคม วันทัตกรรมสาธารณสุข บริการทันตกรรมฟรี
  21 ตุลาคม วันทัตกรรมสาธารณสุข บริการทันตกรรมฟรี
 • รับการประเมิน PNC STROKE
  รับการประเมิน PNC STROKE
วันที่ 20-22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม นำโดย นางภารดา เทียบหนู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) โดยมี นพ.ประพันธ์ สุนทรปาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม เป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้  การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ที่สมควรได้รับ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงได้ถูกต้องและเหมาะสมการอบรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าอบรม 130 คน ณ ห้องประชุมบัวทอง โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 CG1
IMAGE รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2
Monday, 30 September 2019
รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2 24 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
Monday, 09 September 2019
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25624 กันยายน 62 ... Read More...
IMAGE เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019
Monday, 09 September 2019
เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019 Link : ภาพกิจกรรม Read More...
IMAGE Smart Kids Taksila 4.0
Monday, 02 September 2019
Smart Kids Taksila 4.0  27/08/62ต้อนรับ นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์... Read More...
IMAGE การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 2
Monday, 02 September 2019
 การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร
Monday, 02 September 2019
 การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร23/08/62... Read More...
IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน Green and Clean
Tuesday, 24 September 2019
  นโยบายรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน Green and Clean  ... Read More...
IMAGE H4U : สมุดสุขภาพประชาชน Health for you
Monday, 23 September 2019
  H4U : สมุดสุขภาพประชาชน Health for you   ขั้นตอนขอใช้งานระบบ... Read More...
IMAGE ประกาศ:แผนปฏิบัติข้าราชการประจำปี 2562
Tuesday, 02 April 2019
    Download: http://wapihos.com/phocadownload/MA-File-2019/MA_File_2019_ITA/MA_File_2019_ITA_EB10/EB10_002.pdf   Read More...

สถานการณ์กลุ่มโรคระบาด

 • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
 • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
 • โรคหัด(Measles)
  โรคหัด(Measles)
go1

 

1356522

Your IP: 18.208.159.25
1818-10101010-19191919-19-0606

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation