• 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 12.00 น. โรงพยาบาลวาปีปทุม นำโดย นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 12.00 น. โรงพยาบาลวาปีปทุม นำโดย นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุมได้เป็นประธานในการรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตที่ 7และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562ในครั้งนี้นางเกศราพร แก้วลาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และมีการลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 06 02 621 งานอาชวอนามย

IMAGE อัตราค่าบริการสาธารณสุข
Friday, 28 February 2020
   Dowload > เอกสาร ค่าบริการสาธารณสุข     Read More...

IMAGE รับนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
Wednesday, 05 February 2020
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563... Read More...
IMAGE รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2
Monday, 30 September 2019
รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2 24 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
Monday, 09 September 2019
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25624 กันยายน 62 ... Read More...
IMAGE เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019
Monday, 09 September 2019
เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019 Link : ภาพกิจกรรม Read More...
IMAGE Smart Kids Taksila 4.0
Monday, 02 September 2019
Smart Kids Taksila 4.0  27/08/62ต้อนรับ นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์... Read More...
IMAGE การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 2
Monday, 02 September 2019
 การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร
Monday, 02 September 2019
 การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร23/08/62... Read More...

 

coros

...

pills cardiogram office material isdx
Medical Error EKG File Scan  E-Document IS-Online/E@MoPH®
Exter1 Exter1 Exter1 Exter1
hdcservice cockpit59_R7 vision2020 Slip-Online

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mg con  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qonline

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • วิธีป้องกัน CORONAVIRUS
  • โรคฉี่หนู
  • โรคพิษสุนัขบ้า
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • ยาผงจินดามณีและยาหมอทหาร อวดสรรพคุณเว่อร์
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • โรคหัด(Measles)
go1

 

1761815

Your IP: 3.231.220.225
0606-06060606-20202020-22-2626

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation