• น้อมรับสเด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • น้อมรับสเด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • น้อมรับสเด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • น้อมรับสเด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินและซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่
และภัยสุขภาพ 
                นำทีมโดย นายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี ท่านนายอำเภอวาปีปทุม,นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม,นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม และ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีม EOC,Mert,Mini-MERT,SRRT,MCATT
วัตถุประสงค์
                1.เพื่อให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานทราบ และเข้าใจ กระบวนการการบัญชาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกสถานการณ์

                2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการของหน่วยงานราชการในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้มีความพร้อมในการบัญชาการและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
One page EOC  
One page EOC1  

 

IMAGE อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
Monday, 09 September 2019
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25624 กันยายน 62 ... Read More...
IMAGE เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019
Monday, 09 September 2019
เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019 Link : ภาพกิจกรรม Read More...
IMAGE Smart Kids Taksila 4.0
Monday, 02 September 2019
Smart Kids Taksila 4.0  27/08/62ต้อนรับ นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์... Read More...
IMAGE การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 2
Monday, 02 September 2019
 การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร
Monday, 02 September 2019
 การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร23/08/62... Read More...
IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
go1

 

1315988

Your IP: 18.207.136.184
1919-09090909-19191919-09-4242

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation