• 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินและซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่
และภัยสุขภาพ 
                นำทีมโดย นายวันชัย ศรีวงศ์ญาติดี ท่านนายอำเภอวาปีปทุม,นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม,นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม และ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกแห่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทีม EOC,Mert,Mini-MERT,SRRT,MCATT
วัตถุประสงค์
                1.เพื่อให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานทราบ และเข้าใจ กระบวนการการบัญชาการ ในการเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกสถานการณ์

                2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการของหน่วยงานราชการในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ให้มีความพร้อมในการบัญชาการและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
One page EOC  
One page EOC1  

 

IMAGE อัตราค่าบริการสาธารณสุข
Friday, 28 February 2020
   Dowload > เอกสาร ค่าบริการสาธารณสุข     Read More...

IMAGE รับนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
Wednesday, 05 February 2020
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563... Read More...
IMAGE รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2
Monday, 30 September 2019
รับการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบที่ 2 24 กันยายน 2562... Read More...
IMAGE อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2562
Monday, 09 September 2019
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 25624 กันยายน 62 ... Read More...
IMAGE เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019
Monday, 09 September 2019
เวทีตลาดนัดความรู้ CQI 2019 Link : ภาพกิจกรรม Read More...
IMAGE Smart Kids Taksila 4.0
Monday, 02 September 2019
Smart Kids Taksila 4.0  27/08/62ต้อนรับ นายพิเษฐ์ ปาณะพงศ์... Read More...
IMAGE การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 2
Monday, 02 September 2019
 การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพอำเภอวาปีปทุม... Read More...
IMAGE การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร
Monday, 02 September 2019
 การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อและอุบัตเหตุจราจร23/08/62... Read More...

 

coros

...

pills cardiogram office material isdx
Medical Error EKG File Scan  E-Document IS-Online/E@MoPH®
Exter1 Exter1 Exter1 Exter1
hdcservice cockpit59_R7 vision2020 Slip-Online

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mg con  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Qonline

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • วิธีป้องกัน CORONAVIRUS
  • โรคฉี่หนู
  • โรคพิษสุนัขบ้า
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • ยาผงจินดามณีและยาหมอทหาร อวดสรรพคุณเว่อร์
  • เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
  • โรคหัด(Measles)
go1

 

1761812

Your IP: 3.231.220.225
0606-06060606-20202020-21-5959

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation