ประเด็นยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ : กระทรวงสาธารณสุข
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้เป็นเลิศ
                       (Prevention & Promotion Excellence)
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governace Excellence)

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation