• ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2562
  • บริจาคโลหิตจนอายุ 70 ปี
  • 1669 สิทธิ UCEP

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • รับการประเมิน PNC STROKE
    รับการประเมิน PNC STROKE
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ได้เป็นประธานจัดการอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอำเภอวาปีปทุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูัระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ทบทวนระบบข้อมูลสารสนเทศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามระบบรายงาน HDC โดยได้เชิญ นายวุฒิชัย อินทรพานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.กาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรอบรมตามโครงกา
 Link : ภาพกิจกรรม
PCT006

ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562

ตรวจสมรรถภาพตามความเสียงจากการทำงาน (สมรรถภาพปอด, ด้านการมองเห็น, ด้านการได้ยิน) ของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปมทุม

 Link : ภาพกิจกรรม
PCT005
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม 16 สิงหาคม 2562
 Link : ภาพกิจกรรม
PCT004

ารอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ การอบรมอสม.และสตรีอายุ 30-70 ปี

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. จำนวน 100 คน ทั้ง 20 หมู่บ้าน

 Link : ภาพกิจกรรม
 PCT003

Page 1 of 8

IMAGE พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง
Tuesday, 20 August 2019
พัฒนาระบบข้อมูลโรคเรื้อรัง นายแพทย์ประพันธ์... Read More...
IMAGE ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562
Tuesday, 20 August 2019
ตรวจสมรรถภาพ หู-ตา-ปอด ประจำปี 2562... Read More...
IMAGE การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน
Tuesday, 20 August 2019
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทูตไอโอดีน และ... Read More...
IMAGE ประชุมพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 2562
Friday, 16 August 2019
ประชุมพัฒนาจัดระบบบริการด้านสาธารณสุข... Read More...
IMAGE อบรม PTC 13/08/62
Thursday, 15 August 2019
อบรม PTC ประจำเดือน 13/08/62 Link ภาพกิจกรรม  Read More...
go1

 

1267948

Your IP: 35.173.234.237
2323-08080808-19191919-13-3535

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation