คุณลักษณะเฉพาะ

Up

คุณลักษณเฉพาะ

แจ้งผลอนุมัติงบเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2560
คุณลักษณเฉพาะ ยูนิตทำฟัน
ทดสอบ สอบราคา
คุณลักษณะเครื่องกระตุกหัวใจ
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่่
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว ชนิดหลอด LED
คุณลัษณะกระบอกฉีดยาอินซูลินเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเบาหวาน
การพัฒนาระบบการทำปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับรองคุณภาพ
 
 
Powered by Phoca Download