ผลงานวิจัย-ปี2558

  Up

  ผลงานวิจัย-ปี2558

  CQI งานจ่ายกลาง เรื่อง กล่องบรรจุซอง Seal
  CQI งานจ่ายกลาง เรื่อง ambu bag
  การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง
  การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองต่อการลดความเจ็บปวดและความพึงพอใจของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยอายุรกรรม
  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคไหล่ติด
  การศึกษาการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
  การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาล
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวาปีปทุม.pdf
  พัฒนาการประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
  ลดการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
  นวัตกรรมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
  ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสต่อการลดไข้
  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
  พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลวาปีปทุม
  พัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  ระดับการรับรู้และแรงจูงใจต่อการเข้ารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ
  นำยาเก่ามาแลกรับยาใหม่ เพื่อลดมูลค่ายาในคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลวาปีปทุม
  การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหืดด้วยการอบสมุนไพรและกายบริหารฤๅษีดัดตน
   
   
  Powered by Phoca Download
  807567

  Your IP: 34.228.115.216
  1818-02020202-19191919-09-0606

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation