EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

  Up

  MA_File_2019_ITA_EB16

  EB16_คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ฯและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
  EB16__คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ฯและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
  EB16_Print Screen ขั้นตอนการรายงานข้อร้องเรียน
  EB16_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
  EB16_Print screenคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
  EB16_ขั้นตอนการายงานอ6บัติการINข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
  EB16_บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
  EB16_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ขั้นตอนการรายงานข้อร้องเรียน
  EB16_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเวบไซต์
  EB16_แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ ขั้นตอนการายงานอบัติการข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
   
   
  Powered by Phoca Download

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation