EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

    Up

    MA_File_2019_ITA_EB18

    EB18_แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)
    EB18_ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ฯ พ.ศ.2560
    EB18_แบบฟอร์มการแบบฟอร์มเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) บนเวปไซต์ของหน่วยงาน
    EB18_บันทึกข้อความส่งแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct)
    EB18_หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน
     
     
    Powered by Phoca Download

    Please publish modules in offcanvas position.

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation