ผลงานวิจัย-ปี2559

  Up

  ผลงานวิจัย-ปี2559

  การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก“ธรรมะ”
  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืดใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเลา
  การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลวาปีปทุมวิจัยปี2559
  การพัฒนาระบบในการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตตำบลโคกสีทองหลาง
  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะสุดท้าย ตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลวาปีปทุม
  การพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพของชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลงัวบา
  การศึกษาความไม่เหมาะสมของการได้รับยาในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 จากโรงพยาบาลวาปีปทุม
  ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
  ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเข้ารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังในหมู่บ้านของโรงพยาบาล
  ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
  ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพต่อภาวะโภชนาการเกินในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  ความสัมพันธ์กับการเกิดวัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค
  ชื่องานวิจัย ปรับเปลี่ยนสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกโรคเรื้อรังบ้านแคน
  ประสิทธิผลของการนวดเท้าและกดจุดรวมกับร่วมการใช้ภูมิปัญญาไทยสามารถการลดอาการเท้าชาของผู้ป่วยเบาหวาน บ้านนาเลา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ปี 2559
  ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ตามเป้าหมาย ความถูกต้องของการใช้ยาฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลวาปีปทุม.docx
  ผลการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
  ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสต่อการลดไข้
   
   
  Powered by Phoca Download
  807600

  Your IP: 34.228.115.216
  1818-02020202-19191919-09-1616

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation