EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

  Up

  MA_File_2019_ITA_EB19

  EB19_คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลวาปีปทุม ปี 2561
  EB19_รายงานประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2
  EB19_บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เสนอผู้บริหาร 2/2562
  EB19_รายงานประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2562
  EB19_ประกาศเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลวาปีปทุม
  EB19_ประกาศเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลวาปีปทุม ครั้งที่ 1/2561และ 2/2562
   
   
  Powered by Phoca Download

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation