EB3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

Up

MA-File-2021-ITA-EB18

EB18_1บันทึกรายงานผลการดำเนินงานแผนคุณธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ 2 รพ.วาปีปทุม
EB18_2บันทึกรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 รพ.วาปีปทุม
EB18_3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผลการติดตามการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรุมการทุจริต
EB18_4แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนคุณธรรมจริยธรรมแบบฟอร์มที่ 3 รพ.วาปีปทุม
EB18_5รายงานผลการดำเนินงานแบบฟอร์มที่ 2 ไตรมาสที่ 2 รพ.วาปีปทุม
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4 รพ.วาปีปทุม
บันทึกรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 รพ.วาปีปทุม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผลการติดตามการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรุมการทุจริตไตรมาสที่4
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation