EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

Up

MA_File_2019_ITA_EB14

EB14_การประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รพ.วาปีปทุม
EB14_แบบฟอร์มการเผยแพร่การประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รพ.วาปีปทุม บนเวปไซต์ของหน่วยงาน
EB14_การประเมินผลการปฏิบัตราชการรอบที่1_ตค_61_,มีค.62
EB14_แบบฟอร์มการเผยแพร่การประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบที่1_2562 รพ.วาปีปทุม บนเวปไซต์ของหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation