EB17: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

Up

MA_File_2019_ITA_EB17

EB17_มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
EB17_ประกาศ รพ.เรื่องมาตรการป้องกันการให้เและเรื่องรับสินบน
EB17_ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
EB17_หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
EB17_บบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
EB17_บันทึกเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และเรื่องรับสินบนประจำปี 2562
EB17_แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และเรื่องรับสินบนประจำปี 2562
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation