EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

Up

MA_File_2019_ITA_EB19

EB19_คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลวาปีปทุม ปี 2561
EB19_รายงานประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2
EB19_บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เสนอผู้บริหาร 2/2562
EB19_รายงานประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2562
EB19_ประกาศเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB19_ประกาศเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลวาปีปทุม ครั้งที่ 1/2561และ 2/2562
EB19_คำสั่งคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในโรงพยาบาลวาปีปทุม
EB19_บันทึกเสนอลงนามคำสั่ง
EB19_แบบฟอร์มการเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเสริมสรางคุณธรรม
EB19_แบบฟอร์มการเผยแพร่สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ครั้งที่ 1 และ 2
EB19_แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปี2562
EB19_สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้่งที่ 12562
EB19_สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงพยาบาลวาปีปทุมครั้งที่ 2 22 มค.2562
EB19_หนังสือเชิญประชุม คณะธรรมงานเสริมสร้างความโปร่งใสโรงพยาบาลวาปีปทุม 21 พย.2561
EB19_หนังสือเชิญประชุม ฯ ครั้งที่ 22562 ลว.15 มค.2562
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation