EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานมในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

Up

MA_File_2019_ITA_EB22

EB22_ขออนุมัติจัดประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22_รายงานผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี2562
EB22_รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22_หนังสือเชิญประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation