ITA-EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

Up

MA_File_2020_ITA_EB14

EB14_001แบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ ครั้งที่ 2 / 2562 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) สําหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
อัตราร้อยละของหลักฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
 
 
Powered by Phoca Download
Thailand 89.7% Thailand
United States 8.7% United States

Total:

25

Countries
008056
Today: 5
This Week: 7,638
This Month: 1,696

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation