ITA-EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

Up

MA_File_2020_ITA_EB16

EB16 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย บันทึกข้อมูลขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งและแบบฟอร์มการเปยแพร่บนเว็บไซต์
EB16 (2) หนังสือการแจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียน หนังสือเวียนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน ช่องทาง และแบบฟอร์ม
EB16 (3) คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน บันทึกขออนุมัติเผยแพร่และแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
EB16 (4) บันทึกข้อความอนุญาตเผยแพร่ขั้นการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์และแบบฟอร์มเผยแพร่
EB16 (5) รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องร้องทุกข์ปี 2563และแบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซน์
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation