วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 13:40

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 13:56

วันศุกร์, 12 เมษายน 2567 15:12

"เทศกาลสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์องค์กร" 10 เมษายน 2567

วันจันทร์, 01 เมษายน 2567 19:49

ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 1 เมษายน 2567 ---------------- นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายปกครองอำเภอวาปีปทุม...

วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567 19:10

📌 นายแพทย์ภาคภูมิ อินทร์ม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน เป็นประธานในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานสำคัญจำเป็นด้านการเงินการคลัง พร้อมทีมฯ จากเขตสุขภาพที่ 7

 
 
 

 

Maps

โรงพยาบาลวาปีปทุม
ที่อยู่ 258  หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 โทร :043799110   แฟกซ์ : 043-799407
 email : amedwapee11058@gmail.com       
   https://www.facebook.com/wapipathumhos/
 ก่อตั้งเว็บไซต์ 1 พ.ย. 2566 (เว็บใหม่)