EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

Up

MA_File_2019_ITA_EB16

EB16_คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ฯและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
EB16__คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย ฯและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
EB16_Print Screen ขั้นตอนการรายงานข้อร้องเรียน
EB16_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
EB16_Print screenคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
EB16_ขั้นตอนการายงานอ6บัติการINข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
EB16_บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย
EB16_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ขั้นตอนการรายงานข้อร้องเรียน
EB16_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเวบไซต์
EB16_แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ ขั้นตอนการายงานอบัติการข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
EB16_คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
EB16_บันทึกเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2562
EB16_แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2562
EB16_สรุปการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรหน้าโรงพยาบาลวาปีปทุม
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation