EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

Up

MA_File_2019_ITA_EB20

EB20_มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด
EB20_ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
EB20_ขอนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริต
EB20_หนังสือแจ้งเวียนมาตรการการทุจริตฯ
EB20_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์มาตรการห้องกันการทุจริต
EB20_ขออนุมัติจัดประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20_รายงานผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี2562
EB20_รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20_หนังสือเชิญประชุมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
Powered by Phoca Download

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation